Игри

Информация за страница Турция

   Турция е държава, чиято по-голяма част от територията е разположена на континента Азия. Става въпрос за цели 97 процента, а останалите три са на Балканския полуостров в Югоизточна Европа. Всъщност на този полуостров живее повече от 20 процента от нейното население, което е причина тя да е доста известна в целия регион. Не на последно място трябва да се отчете фактът, че в резултат на това и голяма част от традициите и бита на турската държава са пренесени на полуострова. Разположението на тази страна между континентите Европа и Азия автоматично я превръща в държава с огромно геостратегическо положение. В наши дни това е страната с една от най-силните икономики в света, ето защо може да се каже, че нейната политика е фактор, с който трябва да се съобразяват много страни. 90 процента от турското население изповядва сунитския ислям, който е най-разпространената религия в страната. Юдейството и православното християнство са религиите, които изповядват останалите турски граждани.

    Макар че в Турция няма официална религия, езикът, който е признат за официален, е турският. НАТО, Г-20 и Съветът на Европа са само малка част от организациите, на които страната е член, но за разлика от много други страни, тя все още не е присъединена към Европейския съюз. Страните от централната част на Азия, Близкия изток и Африка се намират в добри връзки със страната, като това отново се дължи на политиката на нейните управници. Мостът между Югоизточна Европа и Близкия изток е оформен именно от тази страна, която между другото води преговори за влизане в ЕС от 2005 година. Конфигурацията на турската територия до голяма степен наподобява изтеглен от запад на изток правоъгълник. Най-западната турска точка е нос Баба, като същият играе ролята на най-западна точка и на континента Азия. На северозапад Турция граничи със страната ни и с Гърция, като освен това тя прави същото и с още цели шест страни. Това са съответно Сирия и Ирак на югоизток, Иран, Азейберджан, Грузия и Армения пък граничат със страната на изток. Днес тази държава е една от най-желаните туристически дестинации от много хора, включително и от живеещите в страната.

    Когато през 1920-та година Турция е победена в Първата световна война, тогавашният президент Кемал Ататюрк отказва да подпише Севърския мирен договор. Две години по-късно същият успешно отблъсква опитите на гърците да проникнат до Централна Анатолия. На 29 октомври 1923-та година страната е официално провъзгласена за република, в резултат на което започва нейният възход в политическо и икономическо отношение. Многоженството и носенето на фесове са забранени, които са и първите крачки към демократични промени в турското общество. В тази връзка трябва да се отбележат още някои много важни решения на Ататюрк, като например отделянето на исляма от държавата и въвеждането на правната система по европейски образец. Неделя е обявен за почивен ден, а много от градовете получават типично турски наименования. През 1948 година страната получава икономическа помощ от плана Маршал, средствата от който се използват за укрепване структурата на държавата. Така постепенно страната започва да си пробива път към световните върхове.

Етикети:   Почивки , Екскурзии
eXTReMe Tracker